Сприятливий інвестиційний клімат

Місто має розвинену торговельну мережу та насичений сучасними товарами споживчий ринок. Активно розвивається малий та середній бізнес.

В м. Долина діє близько 190 малих підприємств та понад 2100 громадян-підприємців.

Ведеться робота щодо вирішення проблем, пов’язаних із залученням іноземних інвестицій в економіку міста, створенні умов для розвитку людського потенціалу, розвитку та примноженні історичної та культурної спадщини.

У місті, розвинений транспорт та зв'язок, знаходяться фінансово-кредитні установи, розвинуте житлово-комунальне господарство. Транспортна привабливість міста визначається розташуванням міста на автомагістралях державного значення Долина – Хуст та Львів – Чернівці.

  • Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС)