Зовнішньоекономічна діяльність

Важливе значення для всебічного розвитку територіальної громади, а також для успішної інтеграції в світову та європейську спільноту, для відкриття перспектив налагодження нових зв’язків між громадами у різних сферах життя має співпраця з іншими територіальними громадами.

На сьогоднішній день місто має побратимів в Польщі, це міста Нємодлін, Нова Сажина, Гродзіск, в США місто Прерія Віллидж, в Молдові місто Оргей, в Румунії міста Тиргу Липуш і Бая Спрі.

Міська влада проводить активну роботу з поглиблення існуючих та налагодження нових партнерських відносин між містами як в Україні, так і в Європі, і Америці.

Ведеться робота щодо вирішення проблем, пов’язаних із залученням іноземних інвестицій в економіку міста, створення умов для розвитку людського потенціалу, розвитку та примноження історичної та культурної спадщини.

  • Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС)